O projekcie Zakres tematyczny

Wsparcie skierowane do uczestników będzie obejmowało   

1. Szkolenie „Księgowość w organizacjach pozarządowych z obsługą komputera”.

Szkolenie będzie obejmowało problematykę tworzenia i zasad prowadzenia księgowości w stowarzyszeniach, w tym obsługa komputera i Internetu jako narzędzia pomocnego przy prowadzeniu księgowości i realizacji projektów. Czas trwania szkolenia 5 dni po 6 godzin dziennie, ogółem 30 godzin.


2. Warsztaty pn. "Jak napisać dobry projekt w zakresie edukacji".

Warsztaty będą obejmowały tematykę źródeł finansowania projektów edukacyjnych, aplikowania o dotacje, zarządzania projektami, przygotowania do realizacji własnego projektu w zakresie edukacji, prezentacji projektów edukacyjnych zrealizowanych na terenach wiejskich. Czas trwania warsztatów 3 dni po 7 godzin dziennie, ogółem 21 godzin.


3. Punkt Konsultacyjny "Kuźnia Pomysłów" dla lokalnych liderów.

W ramach zadania zatrudniony zostanie doradca, który będzie świadczył usługi w zakresie wprowadzania w życie pomysłów w zakresie edukacji na wsi, pisania wniosków oraz poszukiwaniu źródeł finansowania inicjatyw lokalnych. Ogółem odbędzie się 64 godzin dyżuru doradcy - 16 dni po 4 godziny dziennie.
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Brzeska Wieś Historyczna Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
»
»
»
»
»
»

Sukces Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Gierszowicach !

Serdecznie gratulujemy członkom Stowarzyszenia w Gierszowicach, które zostało utworzone w efekcie działań wdrożonych w ramach projektu pn.: III Sektor - stawia na Edukację! za osiągnięcie I miejsca na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.3 POKL.
Po udziale w szkoleniach i warsztatach dotyczących aplikowania o środki ...

Twoja wyszukiwarka


Aktualizacja: 04-03-2010
Lizba odwiedzin: 1712, dzisiaj: 2