Informacje ogólne Unia Europejska

O Unii Europejskiej   
Cele Unii Europejskiej:

 • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi

 • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej

 • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii

 • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzenie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę życia państw uboższych.


  Unia Europejska opiera się na trzech filarach:

 • zakres działań dwóch Wspólnot Europejskich(głownie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo - Walutowa). Obecnie obowiązujące traktaty t Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych.
 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Brzeska Wieś Historyczna Europejski Fundusz Społeczny

  Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  »
  »
  »

  Szkolenie z księgowości zbliża sie ku końcowi.

  Informujemy, że zbliża się ku końcowi pierwszy z etapów wsparcia organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania w ramach projektu „III Sektor - stawia na Edukację!”.
  20 uczestników podzielonych na dwie dziesięcioosobowe grupy wzięło udział w szkoleniu pn.: „Księgowość w organizacjach pozarządowych ...

  Twoja wyszukiwarka


  Aktualizacja: 04-03-2010
  Lizba odwiedzin: 1711, dzisiaj: 1