Informacje ogólne Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu wynosi 11,5mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

Program Operacyjny Kapitał Lud...
Priorytety Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki realizowane centralnie:
Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V: Do...
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizuje założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą, Europa stanie się atrakcyjnym miejscem do inwestowania i podejmowania pracy. By to osiągnąć konieczny jest rozwój nauki, podnoszenie poziomu innowacyjności oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Założenia Strategii Lizbońskiej oraz cele polityki spójności krajów unijny...
Celami strategicznymi PO Kapitał Ludzki są:


 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na...


 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Brzeska Wieś Historyczna Europejski Fundusz Społeczny

  Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  »
  »
  »

  28 lipca nasi uczestnicy otrzymali Zaświadczenia ukończenia projektu.

  Z przyjemnością, ale i "z łezką w oku" informujemy, że dobiegło końca wsparcie szkoleniowe 20 uczestniczek i uczestników projektu pn.: "III Sektor - stawia na Edukację!".
  28 lipca w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka nastąpiło oficjalne podziękowanie uczestniczkom i uczestnikom za zaangażowanie i pomoc pr ...

  Twoja wyszukiwarka


  Aktualizacja: 04-03-2010
  Lizba odwiedzin: 1711, dzisiaj: 1