Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny

EFS jest funduszem, któremu przyświeca cel pomocy ludziom pracy. Zarówno tym, którzy pracują, jak i osobom pozostającym bez zatrudnienia. Wśród nich EFS dostrzega grupy, do których adresuje pomoc w ramach swoich programów. Dzieli zatem bezrobotnych według wieku, kwalifikacji, stopnia dostępu do możliwości zatrudnienia i wychodzi im naprzeciw. Specyfika programów operacyjnych jest każdorazowo wa...
Europejski Fundusz Społeczny ma wyznaczone najważniejsze zadania tzw. obszary wsparcia, które szczegółowo określają cele Funduszu oraz działania, które mogą otrzymać wsparcie ze strony Funduszu. Obszary wsparcia to:1. Aktywna polityka rynku pracy mająca na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród...
Europejski Fundusz Społeczny powstał w 1957 roku i był jednym z pierwszych w krajach Wspólnot Europejskich. Z biegiem lat nabierał coraz większego znaczenia w zmieniającej się sytuacji polityczno - gospodarczej Europy. Dziś jest jednym z największych funduszy strukturalnych Unii i jednym z najlepiej wykorzystywanych w Polsce.

EFS daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych os...


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Brzeska Wieś Historyczna Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
»
»
»

Nabór do projektu rozpoczęty!!!

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nabór kandydatów do udziału w projekcie pn.: „III Sektor stawia na Edukację!”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia osób zainteresowanych będą przyjmowane w okresie od 01.02.2009 r. do 20 marca 2009 r. < ...

Twoja wyszukiwarka


Aktualizacja: 04-03-2010
Lizba odwiedzin: 1712, dzisiaj: 2